Khoa HTSS, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Khoa HTSS, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn
Trung tâm HTSS Vinmec, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hà Nội
Trung tâm HTSS Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Từ Dũ
IVF Hùng Vương, Bệnh viện Hùng Vương