TRUNG TÂM IVF VIỆT NAM

Trung tâm HTSS, Bệnh viện Bưu điện Hà Nội

Địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, tầng 2, Tòa nhà Bệnh viện Bưu Điện, 1 Yên Bái II, Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0888 48 8118 - 0888 48 1155 - 0888 49 1919

Email: htssbd@gmail.com